PIASTRE USURA E ANELLI USURA STANDARD E CON CARBURI IN TUNGSTENO

Piastra Standard Piastra con Carburi Descrizione Anello Usura Anello Usura con Carburi
0000444384V - piastra usura DN 170/160 0251231000V -
0229488005V 0000532786V piastra usura DN 200/260 0251031006V 0000531240V
0086287009V - piastra usura DN 200 0265469004V -
0261122002V 0000532597V piastra usura DN 230/260 0261123001V 0000494520V